Velkommen til Acorn Vannrens
Acorn Vannrens A/S er en totalleverandør av komplette rense og resirkuleringsanlegg for spillvann. I en tid med fokusering på miljø og utslipp, vil selskapet være en betydelig leverandør i det norske og utenlandske markedet.

Acorn Vannrens A/S
har i Norge blant annet levert anlegg til NSB og Norsk Bilklargjøring.
Bruksområder:
  • Bensinstasjoner
  • Motorverksteder
  • Vaskehaller for tyngre kjøretøy
  • Anlegg for understellbehandling
  • Anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy
  • Fly
  • Grunnvannsrensing