AutoCompact/Multi RC-25 og RC-50
Systemfordeler; AutoCompact/Multi
 • Helautomatisk
 • Enkle installasjonskrav
 • 100 % korrosjonsbestandig
 • Lave driftsomkostninger som følge av lavt energi- og kjemikalieforbruk
 • Individuell tilpasning til alle former for spillvann
 • RC-25 har selvugende pumpe
Spesielt utviklet til rensing/resirkulering
av vann fra vaskeprosesser

Autocompact-konseptet er den siste nyutvikling og er spesielt beregnet for å rense/resirkulere spillvann. Uten bruk av avfettingsvæsker, er stabiliteten i spillvannets emulsjoner mindre og forurensningene lettere å separere fra. Det kan derfor brukes et system med en mindre flokkulator og rørdimensjoner, noe som gir lavere investeringer.

Multi-konseptet er konstruert etter samme prinsipp som AutoCompact-konseptet, men utbygget i forhold til dette. Bruksområdet utvides derved til å dekke større vaskeanlegg for personbiler, busser, vogntog, anleggsmaskiner, skinnegående materiell, samt fly o.l.

Bruksområder:
 • Bensinstasjoner
 • Motorverksteder
 • Vaskehaller for tyngre kjøretøy
 • Anlegg for understellbehandling
 • Anleggsmaskiner og skinnegående
  materiell
 • Verksteder og klargjøringsanlegg
  for kjøretøy
 • Fly
 • Grunnvannsrensing