Fjerning av bakterier og lukt i vannet
Som tillegg kan også leveres Ozon-generator. Denne fjerner eventuelle bakterier og lukt i det rensede vannet. Ozonfremstillingen foregår i et lukket system under vakuum.
Generatoren er enkel å betjene.