Om Acorn Vannrens as
Acorn Vannrens AS, ble stiftet i Drammen i 2000.

Selskapet er en totalleverandør av renseanlegg for rensing/resirkulering av spillvann, og har hele verden som marked.

I en tid med fokusering på miljø og utslipp, vil Acorn Vannrens AS være en betydelig leverandør i dette markedet.